אות ההוקרה לשנת 2020

הזוכים  והזוכות - בחירת הוועדה:

בפני הוועדה עמדו עשרות מועמדויות ראויות ומרשימות.

הוועדה התלבטה לגבי הזוכים/ות ולבסוף החליטה פה אחד:


דור ישריםפרופ' אניק רוטשילד


נעמי שור


פרופ' אוהד בירק


עמותת ALS ישראלס

חוברת כל המועמדויות שהוגשו לאות ההוקרה בשנת 2020